Partnerzy - Instytut Fizyki PAN
PowrótZespół naukowy Rezultaty

Zadanie 1.4
"Charakteryzacja warstw węglowo-palladowych metodami mikroskopii elektronowej i spektroskopii optycznych"
kierownik zadania: dr hab. Piotr Dłużewski
termin realizacji: 07.2009 - 06.2014

Zadanie 1.4 - Raport Końcowy