Promocja - Instytut Tele- i Radiotechniczny
Konferencje

Zadanie nr 1.1 - Raport Końcowy

Zadanie nr 5 - Raport Końcowy

Zadanie nr 6 - Raport Końcowy

Targi ENEX-2013 Kielce, 26-28 luty 2013
Nagroda dla ITR, statuetka w kategorii "Technologia Przyszłości".
[Zobacz zdjęcia]


Publikacje
 1.  E.Kowalska, E.Czerwosz, M.Kozłowski, W.Surga, J.Radomska, H.Wronka
  Structural, thermal and electrical properties of carbonaceous films containing palladium nanocrystals,
  J.Therm Anal Calorim 101:737-742, 2010
 2.  J.Rymarczyk, M.Kozłowski, E.Czerwosz, E.Kowalska,
  Badania mikroskopowe nanostrukturalnych warstw palladowo-węglowych otrzymywanych w dwu-stopniowej metodzie PVD/CVD,
  Elektronika 6, 46-49, 2010
 3.  J.Rymarczyk, A.Richter, E.Czerwosz,
  Zastosowanie metody nanoindentacji do badań właściwości mechanicznych nanomateriałów,
  Elektronika 7, 172-175, 2010
 4.  E.Kowalska, J.Radomska, H.Wronka, E.Czerwosz,
  Badania zmian własności przewodnictwa elektrycznego warstw palladowo-węglowych pod wpływem gazów zawierających wodór,
  Przegląd Elektrotechniczny R.86 Nr 10, str. 61, 2010
 5.  A.Kamińska, E.Kowalska, E.Czerwosz, I.Stępińska, S.Krawczyk, H.Wronka, J.Radomska,
  Investigations of modification conditions on structure and topography of C-Pd films used for hydrogen applications,
  Microtechnology and Thermal Problems in Electronics- MicroTherm2011, Proceedings str. 353-358 /ISBN 978-83-932197-0-4, 28.06-1.07.2011, Łódź
 6.  E.Kowalska, E.Czerwosz, A.Kamińska, M.Kozłowski,
  Investigation of Pd content in C-Pd films for hydrogen sensor applications,
  J.Therm Anal.Cal. 108 (3) 1017-1023, 2012
 7.  A.Kamińska, S.Krawczyk, E.Czerwosz,
  Badania zmian oporności warstw C-Pd zachodzących pod wpływem wodoru i metanu,
  Elektronika 8 str. 31, 2012
 8.  E.Czerwosz, E.Kowalska, M.Kozłowski, P.Dłużewski,
  Nowe nanostruktury palladu,
  Elektronika 8 str 19, 2012
 9.  R.Diduszko, J.Rymarczyk, E.Czerwosz, M.Kozlowski, M.Danila,
  Badania in situ zmian struktury nanokrystalitów Pd zachopdzących pod wpływem wodoru,
  Elektronika 8, str 94, 2012
 10.  R.Diduszko, E.Kowalska, M.Kozłowski, E.Czerwosz, A.Kamińska,
  Temperature changes of topography and morphology of C-Pd films deposited on fused silica,
  Optica Applicata Vol. XLIII, No. 1, 2013, DOI: 10.5277/oa130117, pp. 134-141
 11.   A.Kamińska, S.Krawczyk, M.Kozłowski
  Influence of palladium chemical structure on hydrogen sensing properties of carbonaceous–palladium thin films
  Optica Applicata 43 (2013) 633-640
 12.   R.Diduszko, M.Kozłowski, E.Czerwosz, A.Kamińska, R.Nietubyć,
  Changes in the structure of palladium nanograins in the carbon films (C-Pd),
  Solid State Phenomena, Vol. 203-204, pp 398-401, 2013
 13.   E.Kowalska, E.Czerwosz, R.Diduszko, A.Kamińska, M.Danila,
  Influence of PdHx formation ability on hydrogen sensing properties of palladium, carbonaceous films
  Sensors and Actuators A 203 (2013) 434– 440
 14.   A.Kamińska, S.Krawczyk, E.Czerwosz, K. Sobczak, M. Kozłowski,
  C-Pd films selective hydrogen sensing in methane presence,
  Sensors and Actuators A 196 (2013), 86–91
 15.   E. Czerwosz, E. Kowalska, J. Radomska, H. Wronka, W. Kowalski, B. Witkowski,
  Wydrążone nanorurki kwarcowe zawierające nanopiłki palladu
  Elektronika 4 (2013), 13
 16.   E.Kowalska, M.Kozłowski, A.Kamińksa, J.Radomska, H.Wronka, E.Czerwosz, K.Sobczak
  Properties of hydrogen sensitive of C-Pd films obtained by PVD/CVD method
  Proc.of SPIE 2013, vol. 8902, 89022C-1
 17.   J.Rymarczyk,
  FEM application in studies of mechanical properties of the C-Pd films,
  Annales, Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio AAA Physica, Vol LXVIII 2013 ISSN 0137-6861, 16-21
 18.   A.Kamińska, R.Diduszko, E.Czerwosz, E.Kowalska, M.Kozłowski,
  Nanostructured C-Pd films for hydrogen applications,
  International Journal of Hydrogen Energy 39 (2014) 9854-9858
 19.   E.Czerwosz, A.Kamińska, E.Kowalska, M.Kozłowski, S.Krawczyk, J.Radomska, H.Wronka,
  Czujnik wodoru do zastosowań w podwyższonej temperaturze i wilgotności,
  Elektronika 7 str.120, 2014, DOI:1015199/ELE-2014-080
 20.   J.Rymarczyk, M.Kozłowski,
  Method of determination of palladium concentration for C-Pd nanostructural films as a function of film thickness, roughness and topography,
  Materials Science-Poland 32 (2), 228-235, 2014, DOI:10.2478/s13536-013-0194-5
 21.   J.Rymarczyk, E.Czerwosz, M.Kozłowski, P.Dłużewski, W.Kowalski,
  The influence of technological PVD process parameters on the topography, crystal and molecular structure of nanocomposite films containing palladium nanograins,
  Polish Journal of Chemical Technology 16(3) 18-24, 2014, DOI: 10.2478/pjct-2014-0044
 22.   A.Kamińska, R.Diduszko, S.Krawczyk, E.Czerwosz, K.Sobczak,
  Influence of hydrogen on the properties of nanostructured C-Pd films for sensing applications,
  Polish Journal of Chemical Technology 16, 2, 77 – 81, (2014) DOI: 10.2478/pjct-2014-0034
 23.   I.Stępińska, J.Radomska, M.Kozłowski, E.Czerwosz. W.Kowalski, K.Sobczak
  Nanostructural films of CNTs covered with nanocrystals of palladium,
  Nanocontainers 2014 Volume 1, Pages 1–6, ISSN 2299-3959, DOI: 10.2478/nanco-2014-0001, marzec 2014
 24.   E.Kowalska, A.Kamińska, E.Czerwosz, M.Kozłowski, K.Sobczak, B. Witkowski,
  Influence of CVD process duration on morphology, structure and sensing properties of carbonaceous – palladium films,
  Journal of Physics: Conference Series 564 (2014) 012003, doi:10.1088/1742-6596/564/1/012003, open access
 25.   A.Kamińska, M.Kozłowski, P.Dłużewski, E.Czerwosz,
  Preparation of nanocomposite films containing palladium nanograins and studies of the annealing time influence on their structure and sensing properties,
  Journal of Physics: Conference Series 564 (2014) 012002, doi:10.1088/1742-6596/564/1/012002, open access
 26.   S.Krawczyk, A.Kamińska, M.Kozłowski, J.Radomska, E.Czerwosz, K.Sobczak,
  Nanocomposite carbonaceous – palladium thin films for ammonia sensors,
  Journal of Physics: Conference Series 564 (2014) 012004, doi:10.1088/1742-6596/564/1/012004, open access
 27.   S.Krawczyk, A.Kamińska,
  Changes of electrical properties of C-Pd films due to hydrogen presence: automation of measurements,
  Proc. SPIE 9290, 92901B (November 25, 2014); doi: 10.1117/12.2075146
 28.   J.Rymarczyk, A.Kamińska, S.Krawczyk,
  Carbon-palladium films as gas sensors (hydrogen, ammonia, methane),
  Proc. SPIE 9290, 92901E-1 (November 25, 2014); doi: 10.1117/12.2075182
 29.   E.Czerwosz, E.Kowalska, M.Kozłowski, J.Radomska, H.Wronka, A.Angola, A.Martucci, W.Włodarski,
  CNT-Ni-Pd nanocomposite films for optical gas sensor,
  Procedia Engineering 87, (2014) 963-966
 30.   Monografia - "Warstwy nanokompozytowe węglowo-palladowe". Badania i technologia pod redakcją Elżbiety Czerwosz
Konferencje
 1.  M.Kozłowski, E.Czerwosz, P.Dłużewski, E.Kowalska, J.Radomska, H.Wronka,
  Nanostructural C-Pd films obtained in 2-steps PVD/CVD technological process,
  4-th Symposium on Vacuum based Science and Technology, 21-23.09.2009, Koszalin-Kołobrzeg
 2.  J.Rymarczyk, M.Kozłowski, E.Czerwosz, E.Kowalska,
  Badania mikroskopowe nanostrukturalnych warstw palladowo-węglowych otrzymywanych w dwu-stopniowej metodzie PVD/CVD,
  XI Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE 2010, 20-23.06.2010, Nałęczów
 3.  E.Kowalska, J.Radomska, H.Wronka, E.Czerwosz,
  Badania zmian własności przewodnictwa elektrycznego warstw palladowo-węglowych pod wpływem gazów zawierających wodór,
  XI Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE 2010, 20-23.06.2010, Nałęczów
 4.  S.Krawczyk, J.Rymarczyk,
  Zastosowanie materiałów palladowych oraz węglowych do sensorów wodorowych,
  International Conferences 5th Wide Bandgap Materials - progress in synthesis and applications and 7th Diamond & Related Films jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials, Abstracts Proceedings str. 169, 28.06-2.07.2010, Zakopane
 5.  E.Kowalska, E.Czerwosz, M.Kozłowski, J.Rymarczyk, P.Firek,
  Influence of substrate type on structure of C-Pd thin films,
  International Conferences 5th Wide Bandgap Materials - progress in synthesis and applications and 7th Diamond & Related Films jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials, Abstracts Proceedings str 168, 28.06-2.07.2010, Zakopane
 6.  E.Czerwosz, E.Kowalska, M.Kozłowski, P.Firek. J.Szmidt,
  Nanoporous film containing Pd nanograins growth on silikon covered with DLC layer,
  International Conferences 5th Wide Bandgap Materials - progress in synthesis and applications and 7th Diamond & Related Films jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials, Abstracts Proceedings str. 179, 28.06-2.07.2010, Zakopane
 7.  E.Czerwosz, M.Kozłowski, J.Rymarczyk, H.Wronka, P.Firek, J.Szmidt,
  The influence of thermal annealing on the topography and structure of carbon nanocomposite films containing palladium nanograins,
  International Conferences 5th Wide Bandgap Materials - progress in synthesis and applications and 7th Diamond & Related Films jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials, Abstracts Proceedings str. 183, 28.06-2.07.2010, Zakopane
 8.  E.Czerwosz, J.Kalenik, E.Kowalska, M.Kozłowski, K.Król, M.Mroczkowski,
  Temperature changes in C-Pd nanocrystalline films,
  X Konferencja "Electron Technology" ELTE 2010, Book of Abstracts str. 134, 22-25.09.2010, Wrocław
 9.  E.Czerwosz, E.Kowalska, M.Kozłowski,
  Carbonaceous – palladium films for hydrogen sensor applications,
  X Konferencja "Electron Technology" ELTE 2010, Book of Abstracts str. 120, 22-25.09.2010, Wrocław
 10.  E.Czerwosz, P.Dłużewski, E.Kowalska, M.Kozłowski, J.Rymarczyk,
  Properties of Pd-C films for hydrogen store applications,
  E-MRS Fall Meeting, Symposium H, 13.09.2010, Warszawa
 11.  E.Czerwosz, E.Kowalska, J.Radomska, H.Wronka,
  Metoda wytwarzania nanostrukturalnych warstw Pd-C,
  E-MRS Fall Meeting, sesja Nanotechnologia.PL 14 wrzesień 2010, Książka streszczeń, str. 27, 13.09.2010, Warszawa
 12.  I.Stępińska, J.Rymarczyk,
  Badania AFM i SEM nanokrystalitów metalu (Pd, Ni) na powierzchniach węglowych,
  VI Seminarium-Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2010, książka streszczeń str. 84, 1-5.12.2010, Zakopane
 13.  J. Rymarczyk, E. Czerwosz,
  Badania AFM topografii nanostrukturalnvch warstw palladowo-węglowych otrzymywanych w procesie PVD,
  VI Seminarium-Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań STM/AFM 2010, książka streszczeń str. 82, 1-5.12.2010, Zakopane
 14.  E.Kowalska, M.Suchańska, R.Nowakowski, E.Czerwosz,
  Hydrogen adsorption on nanoporous Pd-C films,
  Międzynarodowa Konferencja "School of Adsorption on Porous Materiale", 14-15.03.2011, Praga, Republika Czech
 15.  A.Kamińska, S.Krawczyk, E.Kowalska, E.Czerwosz,
  FTIR studies of nanostructural C-Pd films for hydrogen sensor applications,
  FINELUMEN International Summer School 2011 "Advanced Physical Methods for Organic, Inorganic, and Hybrid Materials", 23-27.05.2011, Łochów
 16.  K.Molenda, A.Kamińska, S.Krawczyk,
  Studies of resistance changes in carbon –palladium films under hydrogen atmosphere
  XXVIII-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics Experiments, 23-29.05.2011, Wilga
 17.  E.Kowalska, E.Czerwosz, A.Kamińska, M.Kozłowski,
  Investigation of Pd kontent in C-Pd films for hydrogen sensor application,
  33rd International Conference on Vacuum, Microbalance and Thermoanalitical Techniques ICVMTT33 and 3rd Compositum Conference Hybryd Nanocompositeies and Their Application, 26-30.06.2011, Zamość
 18.  A.Kamińska, E.Kowalska, E.Czerwosz, I.Stępińska, S.Krawczyk, H.Wronka, J.Radomska,
  Investigations of modification conditions on structure and topography of C-Pd films used for hydrogen applications,
  Microtechnology and Thermal Problems in Electronics- MicroTherm2011, Proceedings str. 353-358 /ISBN 978-83-932197-0-4, 28.06-1.07.2011, Łódź
 19.  J.Rymarczyk, P.Kowalczyk, E.Czerwosz, W.Bielski,
  Numerical modelling of mechanical properties of C-Pd film by homogenization technique and finite element method,
  Numerical Analysis and Applied Mathematics, ICNAAM 2011, AIP Conf. Proc. 1389, 1902-1905, 2011
 20.  M.Kozłowski, E.Czerwosz, J.Radomska, K.Sobczak, P.Dłużewski,
  Fractionantion and characterization of Pd nanoparticles in Pd-C composite films obtained by PVD method,
  6th Symposium on Vacuum based Science and Technology, Polska, Book of abstract str. 59, 20-22.09.2011, Koszalin-Kołobrzeg
 21.  A.Kamińska, M.Kozłowski, S.Krawczyk,
  Kinetics of interaction of hydrogen with thin C-Pd films,
  3rd Polish Forum, Smart Materials for Hydrogen and Renewable Energy, Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cell Association, str. 108, 29-30.11.2011, Warszawa
 22.  E.Kowalska, M.Kozłowski, J.Radomska, H.Wronka, E.Czerwosz,
  Structural changes in C-Pd thin films due to temperature modification in CVD process,
  3rd Polish Forum, Smart Materials for Hydrogen and Renewable Energy, Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cell Association, str. 109 , 29-30.11.2011, Warszawa
 23.  I.Stępińska, M.Kozłowski, J.Rymarczyk, A.Kamińska, P.Dłużewski, E.Czerwosz,
  Topography and structure of hydrogen sensitive C-Pd films,
  3rd Polish Forum, Smart Materials for Hydrogen and Renewable Energy Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cell Association, str. 111, 29-30.11.2011, Warszawa
 24.  E.Czerwosz, E.Kowalska, J.Radomska, H.Wronka, M.Kozłowski,
  Pd-C nanofilms for hydrogen sensors,
  3rd Polish Forum, Smart Materials for Hydrogen and Renewable Energy, Bulletin of the Polish Hydrogen and Fuel Cell Association str. 116, 29-30.11.2011, Warszawa
 25.  E.Czerwosz, M.Suchańska, A.Kamińska, J.Kęczkowska, M.Kozłowski,
  Structure of Pd-C thin films,
  Proceedings of International Conference on Micro- and Nano Photonics Materials and Devices, MINAP 2012 pp. 185-188, 16-18.01.20212, Trento, Italy
 26.  E.Czerwosz,
  Hydrogen sensors preapring from nanocomposite Pd-C layers,
  zaproszony referat wygłoszony na Międzynarodowym Seminarium “Nanomaterials in chemical and biomedical applications” organizowanym przez CIOP, 28.03.2012, Warszawa
 27.  J.Rymarczyk, A.Kamińska, M.Kozłowski, E.Czerwosz,
  Morphological, topographical and FTIR characterizations of Pd-C films,
  XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC2012, 9-12.05.2012, Szklarska Poręba
 28.  M.Kozłowski, J.Radomska, H.Wronka, E.Czerwosz, P.Firek, P.Dłużewski,
  Annealing time effects on the surface morphology of C-Pd films prepared on silicon covered with SiO2,
  XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe, SemPiSC2012 9-12.05.2012, Szklarska Poręba
 29.  R.Diduszko, M.Kozłowski, E.Czerwosz, E.Kowalska,
  Temperature changes of topography and morphology of C-Pd films deposited on fused silica,
  XII Seminarium Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe SemPiSC2012 9-12.05.2012, Szklarska Poręba
 30.  E.Kowalska, E.Czerwosz, R.Diduszko, A.Kamińska, M.Danila,
  Influence of PdHx formation ability on hydrogen sensing properties of palladium - carbonaceous films,
  XII Konferencja Naukowa COE 2012 24-27.06.2012, Karpacz
 31.  S.Krawczyk, A.Kamińska, E.Czerwosz, M. Kozłowski,
  Selective hydrogen sensor for application working in methane atmosphere,
  XII Konferencja Naukowa COE 2012, 24-27.06.2012, Karpacz
 32.  A.Kamińska, E.Kowalska, E.Czerwosz, M.Kozłowski, I.Stępińska, S.Krawczyk, J.Radomska, P.Dłużewski,
  Hydrogen gas sensing properties of C-Pd films obtained by PVD method and annealed in different conditions,
  Konferencja Naukowa COE 2012, 24-27.06.2012, Karpacz
 33.  E.Czerwosz, P.Dłużewski, E.Kowalska, M.Kozłowski, J.Radomska, K.Sobczak,
  Palladium particles situated in SiO2 nanotubes,
  Fall Meeting E-MRS 2012, Section G, 17-21.09.2012, Warszawa
 34.  I.Stępińska, M.Kozłowski, E.Czerwosz, E.Kowalska, J.Radomska, A.Kamińska, W.Kowalski,
  SEM and TEM characterization of Ni-Pd-CNTs composite films,
  Fall Meeting E-MRS 2012, Section G, 17-21.09.2012, Warszawa
 35.  E.Czerwosz, A.Kaminska, E.Kowalska, M.Kozłowski, J.Rymarczyk,
  Transparent and conductive Pd-C nanostructural films,
  4th International Symposium on Transparent Conductive Materials (former TCOs), 21-26.10.2012 Hersonissos, Crete, Greece
 36.  J.Rymarczyk, E.Czerwosz, K.Sobczak,
  Badanie topografii i morfologii nanoigieł krzemków palladu,
  VII Seminarium "Badania prowadzone metodami skaningowej mikroskopii bliskich oddziaływań - STM/AFM 2012" 28.11-2.12.2012, Zakopane
 37.  E.Czerwosz, A.Kamińska, M.Kozłowski, E.Kowalska, I.Stępińska, M.Suchańska, R.Belka, P.Dłużewski,
  CNT-Pd-C nanocomposite films for terahertz applications,
  1st Annual Conference of COST Action MP1204 & SMMO2013, 27.02- 2.03.2013, Warszawa
 38.  E.Kowalska, M.Kozłowski, A.Kamińska, J.Radomska, H.Wronka, E.Czerwosz, K.Sobczak,
  Properties of hydrogen sensitivity of C-Pd films obtained by PVD/CVD metod,
  XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE 2013, 16-20.04.2013, Ryn
 39.  A.Kamińska, S.Krawczyk, H.Wronka, E.Czerwosz, P.Firek, J.Kalenik, J.Szmidt,
  Właściwości palladowo-węglowego czujnika wodoru,
  XI Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE 2013, 16-20.04.2013, Ryn
 40.     J. Rymarczyk, E. Czerwosz, Mirosław Kozłowski, P. Dłużewski, W. Kowalski
  Wpływ parametrów procesu PVD na budowę, strukturę krystaliczną i molekularną nanokompozytowych warstw C-Pd,
  VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 9-12.07.2013, Szczecin
 41.     A. Kamińska, R. Diduszko, S. Krawczyk, E. Czerwosz, K. Sobczak
  Nanostructural C-Pd films for hydrogen sensing – interaction with hydrogen,
  VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 9-12.07.2013, Szczecin
 42.     I. Stępińska, J. Radomska, M. Kozłowski, E. Czerwosz, W. Kowalski
  Warstwy nanorurek węglowych pokrytych nanokrystalitami palladu,
  VI Krajowa Konferencja Nanotechnologii, 9-12.07.2013, Szczecin
 43.   E. Czerwosz, M. Kozłowski, A. Kamińska, E. Kowalska, I. Stępińska, P. Dłużewski
  CNT-Ni-Pd-C nanocomposite films for terahertz applications
  Information Photonics Conference 2013, Warszawa 16-19.09.2013 (referat)
 44.   A. Kamińska, S. Krawczyk, E. Czerwosz, E. Kowalska, R. Diduszko, K. Sobczak
  Nanostructural C-Pd films for hydrogen applications
  E-MRS Fall Meeting 2013, 16-20.09.2013 PW, Sesja C (referat)
 45.   M. Kozłowski, E. Czerwosz, J. Radomska, K. Sobczak
  HRTEM characterization of Pd nanoparticles in the C-Pd composite films obtained by PVD method
  V Kongres PTP 2013, Kraków 12-15.09.2013
 46.     J. Rymarczyk, Ł. Kołodziejczyk, E. Czerwosz
  Nanomechanical properties of C-Pd films
  5th World Tribology Congress, Torino Italy, 8-13 września 2013
 47.     E. Kowalska, A. Kamińska, E. Czerwosz, M. Kozłowski, K. Sobczak, B. Witkowski
  Influence of CVD process duration on morphology, structure and sensing properties of carbonaceous - palladium thin films
  7-th Symposium on Vacuum Based Science and Technology in conjunction with 12-th Annual Meeting of the German Vacuum Society (DVG), 19-21 listopada 2013
 48.     S. Krawczyk, A. Kamińksa, M. Kozłowski, E. Czerwosz
  Nanocomposite carbonaceous-palladium (C-Pd) thin films for ammonia sensing
  7-th Symposium on Vacuum Based Science and Technology in conjunction with 12-th Annual Meeting of the German Vacuum Society (DVG), 19-21 listopada 2013
 49. A. Kamińska, E. Kowalska, M. Kozłowski, S. Krawczyk, J. Radomska, P. Dłużewski, E. Czerwosz
  C-Pd films obtained by PVD method and annealed in different conditions
  7-th Symposium on Vacuum Based Science and Technology in conjunction with 12-th Annual Meeting of the German Vacuum Society (DVG), 19-21 listopada 2013 (referat)
 50. E.Czerwosz, E.Kowalska, A.Kamińska, S.Krawczyk, M.Kozłowski, J.Rymarczyk, H.Wronka, J.Radomska,
  Synthesis and properties of C-Pd layers,
  XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics, Wilga, 30-31 maj 2014 (referat)
 51. R.Diduszko, R.Nietubyć, E.Czerwosz, M.Kozłowski,
  Comparision of EXAFS studies results for C-Pd and C-Ni layers,
  XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics, Wilga, 30-31 maj 2014 (referat)
 52. S.Krawczyk, A.Kamińska, M.Kozłowski, E.Czerwosz, H.Wronka,
  Electrical properties changes of C-Pd layers due to hydrogen atmosphere. Automation of measurements,
  XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics, Wilga, 30-31 maj 2014 (referat)
 53. M.Kozłowski, J.Radomska, H.Wronka, E.Czerwosz, K.Sobczak,
  Electron microscopy studies of C-Pd layer,
  XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics, Wilga, 30-31 maj 2014 (referat)
 54. J.Rymarczyk, A.Kamińska, S.Krawczyk,
  C-Pd layers as gas sensor (hydrogen, ammonia, methane)
  XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics, Wilga, 30-31 maj 2014 (referat)
 55.   E.Czerwosz, E.Kowalska, M.Kozłowski, J.Radomska, H.Wronka, M.Angiola, A.Martucci, W.Włodarski,
  CNT-Ni-Pd nanocomposite films for optical gas sensor,
  Eurosensors 2014, 7-10 wrzesień 2014, Brescia, Włochy
 56. E.Czerwosz, E.Kowalska, M.Kozłowski, M.Suchańska, M.Płaza, J.Kęczkowska, R.Belka, P.Dłużewski, K.Sobczak,
  C-Pd films as material for optical sensor of hydrogen,
  International Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers, 8-11 czerwiec 2014, Bilbao, Hiszpania (referat)