Promocja - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk

Zadanie 1.5 - Raport końcowy


Publikacje
 1.   R. Belka, E. Czerwosz , J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk, M. Suchańska,
  Pd-C film for sensor applications, ICTON Mediterranean Winter Conference, 1-5, 2009
  (doi: 10.1109/ICTONMW.2009.5385541)
 2.   M. Suchańska, E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, E. Kowalska, J. Rymarczyk,
  Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd-C do zastosowań w detektorach wodoru,
  Elektronika - Technologie, Konstrukcje, Zastosowania, 6/2010
 3.   R. Belka, M. Suchańska, E. Czerwosz, J. Kęczkowska,
  Raman studies of Pd-C nanocomposites,
  Central European Journal of Physics 11, 2, 245-250, 2013
  (DOI: 10.2478/s11534-012-0138-4)
 4.   R. Belka, M. Suchańska,
  Properties of the carbon-palladium nanocomposites studied by Raman spectroscopy method,
  Proc. of SPIE vol. 8903 890309-1, 2013
 5.   J.Rymarczyk, A.Kamińska, J.Kęczkowska, M.Kozłowski, E.Czerwosz,
  Morphological, topographical and FTIR characterizations of Pd-C films,
  Optica Applicata Vol. XLIII, No. 1, 2013, DOI: 10.5277/oa130116, pp 123-132
 6.   R.Belka M.Suchańska, M.Płaza, J.Kęczkowska,
  Investigation of C-Pd films in hydrogen atmosphere using molecular spectroscopy,
  Proc. of SPIE vol. 9290 (2014) 929015-1
 7.   R.Belka, M.Płaza, M.Suchańska, M.Ferrari,
  Optical properties of C-Pd films preapred on silica substrate studied by UV-VIS-NIR spectroscopy,
  Proc. of SPIE vol. 9290 (2014) 929014-1
Konferencje
 1.   R. Belka, E. Czerwosz , J. Kęczkowska, E. Kowalska, M. Kozłowski, J. Rymarczyk, M. Suchańska,
  Pd-C film for sensor applications,
  3rd International Conference on Transparent Optical Networks, Mediterranean Winter 2009 co-located with 3rd COST MP0702 Joint WG Meeting and Workshop, 10 -12.12.2009, Angers, France
 2.   M. Suchańska, E. Czerwosz, R. Diduszko, P. Dłużewski, J. Kęczkowska, E. Kowalska, J. Rymarczyk,
  Badanie struktury molekularnej i nanokrystalicznej warstw Pd-C do zastosowań w detektorach wodorowych,
  XI Konferencja Naukowa Czujniki Optoelektroniczne i Elektroniczne COE 2010, 20-23.06.2010, Nałęczów, Polska
 3.   M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka,
  Raman study of Pd-C films for H-sensors,
  International Conferences 5th Wide Bandgap Materials - Progress in Synthesis and Applications and 7th Diamond & Related Films Jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials, 28.06- 2.07.2010, Zakopane
 4.   S. Adamczak, M. Makrenek, M. Suchanska, J. Świderski,
  Possibility of application of CSI methods in studies of C-Pd film,
  International Conferences 5th Wide Bandgap Materials - Progress in Synthesis and Applications and 7th Diamond & Related Films Jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials, 28.06- 2.07.2010, Zakopane
 5.   M. Suchańska, R. Belka, J. Kęczkowska, M. Płaza,
  Badania warstw węglowo-palladowych z wykorzystaniem spektroskopii ramanowskiej i fourierowskiej spektroskopii podczerwieni,
  International Conferences 5th Wide Bandgap Materials - Progress in Synthesis and Applications and 7th Diamond & Related Films Jointly with 2nd International Workshop on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials, 28.06- 2.07.2010, Zakopane
 6.   E. Kowalska, M. Suchańska, R. Nowakowski, E. Czerwosz,
  Hydrogen adsorption on nanoporous Pd-C films,
  School Adsorption on Porous Materials, 14-15.03. 2011, Prague, Czech Republic
 7.   R. Belka, M. Suchańska, J. Kęczkowska,
  Analiza jednorodności nanowarstw C-Pd metodą obrazowania ramanowskiego,
  XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe „Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych”, 25-27.05.2011, Poznań
 8.     M. Suchańska, M. Płaza,
  Metoda FTIR w badaniach nanowarstw C-Pd,
  XV Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Spektroskopowe "Zastosowanie metod spektroskopowych w badaniu materiałów i związków chemicznych", 25-27.05.2011, Poznań
 9.   M. Suchańska, J. Kęczkowska, R. Belka,
  Badania struktury węglowej nanokompozytowych cienkich warstw Pd-C metodą spektroskopii ramanowskiej,
  V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011, 3- 7.07.2011, Gdańsk
 10.   E. Czerwosz, M. Kozłowski, P. Dłużewski, K. Sobczak, M. Suchańska, R. Belka,
  Katodoluminescencyjne nanocząsteczki C-Pd,
  V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011, 3-7.07.2011, Gdańsk
 11.   M. Suchańska, R. Belka, E. Czerwosz, P. Dłużewski, J. Kęczkowska,
  Catalytic degradation of carbonaceous - palladium film by laser beam,
  28th European Conference on Surface Science, ECoSS, 28.08-2.09.2011, Wrocław
 12.     J. Kęczkowska, M. Suchańska, E. Czerwosz, E. Kowalska, J. Radomska,
  Influence of technological process temperature on the structure of C-Pd nanocomposite thin films,
  Proceedings 2nd Adriatic School on Nanoscience (ASON-2), Nanoscience from Synthesis to Characterization, 02-07.09.2012 Dubrovnik, Croatia
 13.     M. Suchańska, E. Czerwosz, A. Kamińska, E. Kowalska, M. Kozłowski, P. Dłużewski,
  New generation of hydrogen sensors,
  Proceedings 2nd Adriatic School on Nanoscience (ASON-2), Nanoscience from Synthesis to Characterization, 02-07.09.2012, Dubrovnik, Croatia
 14.     E. Czerwosz, J. Kęczkowska, M. Suchańska
  Investigations of Raman Spectroscopy of C-Pd films for hydrogen sensor application
  Nano and Advanced Materials Workshop and Fair NAMF 2013, 16-19.09.2013, Warszawa
 15. R.Belka, M.Suchańska, M.Płaza, J.Kęczkowska,
  Investigation of C-Pd layers in hydrogen atmosphere using molecular spectroscopy,
  XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics, Wilga, 30-31.05.2014 (referat)
 16. R.Belka, M.Suchańska, M.Płaza, M.Ferrari,
  Optical properties of the C-Pd layers,
  XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics, Wilga, 30-31.05.2014 (referat)