Promocja - Wydział Chemii UW
Konferencje

Zadanie 1.2 - Raport końcowy


Publikacje
 1.   Huczko A., Dąbrowska A., Savchyn V., Popov A. I., Karbovnyk I.,
  Silicon Carbide Nanowires: Synthesis and Cathodoluminescence,
  Physica Status Solidi (b), 246, N 11-12, , 2806-2808, 2009
 2.   Savchyn V., Karbovnik I., Popov A., Huczko A.,
  Combustion Formation of Novel Nanomaterials: Synthesis and Cathodoluminescence of Silicon Carbide Nanowires,
  Acta Physyca Polonica A, 116, 142-145, 2009
 3.   Busiakiewicz A., Kowalczyk P. J., Kozłowski W., Dąbrowski P., Klusek Z., Olejniczak W., Huczko A.,
  Characterization Of Sic Nanowires Obtained Via Combustion Synthesis,
  Acta Physicae Superficierum, XI, 73-76, 2009
 4.   Wisniewska E., Pabin-Szafko B., Huczko A.,
  Nanofibres and Nanotubes in Radical Polymerisation,
  Fibres & Textiles In Eastern Europe, 17, 5(76), 21-23, 2009
 5.   Busiakiewicz A., Huczko A., Dudziak T., Muchalski M., Kozłowski W., Cichomski M., Klusek Z., Olejniczak W.,
  Defects of SiC nanowires studied by STM and STS,
  Applied Surface Science, 256, 4771-4776, 2010
 6.   Poornima V., Thomas S., Huczko A.,
  Epoxy Resin/SiC Nanocomposites. Synthesis and Characterization,
  Kompozyty 10, 1, 11-14, 2010
 7.   Huczko A., Dąbrowska A., Madhup D. K., Subedi D. P., Chimouriya S. P.,
  Al-doped ZnO nanofilms: Synthesis and characterization,
  Physica Status Solidi (b), 1- 4, 2010
 8.   Soszyński M., Dąbrowska A., Bystrzejewski M., Huczko A.,
  Combustion synthesis of one-dimensional nanocrystalline silicon carbide,
  Crystal Research and Technology, 1 - 4, 2010
 9.   Huczko A., Bystrzejewski M., Lange H., Baranowski P.,
  Formation and characterization of Carbon and Ceramic Nanostructures,
  Belluci, I 2011, Physical Properties of Ceramic and Carbon Nanoscale Structures, The INFN Lectures, II, 1-45, 2011
 10.   Dąbrowska A., Huczko A., Soszyński M., Bendjemil B., Micciulla F., Sacco I., Laura Coderoni L., and Stefano Bellucci,
  Ultra-fast efficient synthesis of one-dimensional nanostructures,
  Phys. Status Solidi B 248, 11, 2704–2707, 2011
 11.   Soszyński M., Dąbrowska A., Huczko A.,
  Spontaneous formation and characterization of silicon carbide nanowires produced via thermolysis,
  Phys. Status Solidi B 248, No. 11, 2708–2711, 2011
 12.   Huczko A., Dąbrowska A., Soszyński M., Maryan N., Bystrzejewski M., Baranowski P., Lange H., Gemming T., Bachmatiuk A., Rümmeli M.,
  Ultrafast self-catalytic growth of silicon carbide nanowires,
  Journal of Materiale Research, 26, 24, 3065-3071, 2011
 13.   Busiakiewicz A., Huczko A., Soszyński M., Polański K., Rogala M., Klusek Z.,
  Surface chemical composition of SiC-cored nanowires investigated at room and elevated temperature in ultra-high vacuum,
  Vacuum, 86, 1974-1978, 2012
 14.   Kurcz M., Huczko A.,
  Węglik krzemu. Wczoraj, dziś, jutro,
  Przemysł Chemiczny, 91, 1152-1159, 2012
 15.   O.Łabędź, A.Huczko, J.Gawraczyński, H.Lange, C.Czosnek, J.F.Janik,
  Carbon arc plasma: characterization and synthesis of nanozised SiC,
  Journal of Physics, Conference Series 511 (2014) 012068, doi:10.1088/1742-6596/511/1/012068
Konferencje
 1.   Huczko, H. Lange, M. Bystrzejewski, S. Cudziło,
  Combustioin Synthesis of New Carbon-Related Heterogeneous Nanostructures,
  X Intern. Symp. on SHS, Tsakhadzor, 6-11.07.2009, Armenia
 2.   Busiakiewiez, M. Puchalski, W. Kozłowski, Z. Klusek, W. Olejniczak, A. Huczko, T. Dudziak, M. CicllOmski ,
  Defects of SiC Nanowires studied by STM and STS,
  4th Intern. Workshop on Surface Physics: Surface and Nanostructures, Lądek Zdrój, 21-25.09.2009
 3.   Dąbrowska A., Lange H., Huczko A., Bystrzejewski M.,
  1-D SiC Nanostructure Formation: Looking into 'Black Box',
  Nanoscience and Nanotechnology 2009 Symposium, 19-22.10.2009, Frascati, Italy
 4.   Huczko A., Madhup D.K., Subedi D.P., Chimouriya S.P.,
  Al-ion doped ZnO nanothin films: synthesis and characterization,
  XXIVth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Abstract Book p.88, 7-12.03.2010, Kirchberg, Austria
 5.   Huczko A., Dąbrowska A., Soszyński M., Poornima V., Thomas S.,
  Nanokompozyty: żywica epoksydowa/węglik krzemu. Synteza i charakteryzacja,
  XIV Seminarium "Kompozyty 2010 – Teoria i praktyka", 21-23.04.2010, Jaszowiec
 6.   Soszyński M., Huczko A., Cudziło S., Wijts G., Vinante A., Usenko A., Osterkamp T.H., Poornima V.P., Thomas S.,
  Silicon Carbide Nanowires: Synthesis and Applications,
  IX International Conference of Polish Society for Crystal Gwotrh ICPSCG-9, Abstract Book, str. 116-117, 23-27.05. 2010, Gdańsk
 7.   Madhup D.K., Subedi D.P., Soszyński M.,
  Optical study of Al3+ jon-doped ZnO nanofilms,
  5th International Conference on Wide Bandgap Materials – Progress in Synthesis and Applications and 7th Diamond and Related Films jointly with 2 nd International Workship on Science and Applications of Nanoscale Diamond Materials, 28.06 – 2.07.2010, Zakopane
 8.   Busiakiewicz A., Huczko A., Kozłowski W., Staryga E., Jeziorski Ł., Znamirowski Z.,
  Field electron emission characterization of the SiC nanowires made by CaSi2/PTFE combustion synthesis,
  5Th International Conference on Wide Bandgap Materials: Progres In Synthesis and Applications, 28.06 – 2.07.2010, Zakopane
 9.   Soszyński M., Dąbrowska A., Bystrzejewski M., Rummeli M.H., Gemming T., Huczko A.,
  Combustion Synthesis of 1-D Silicon Carbide,
  5Th International Conference on Wide Bandgap Materials: Progres In Synthesis and Applications, 28.06 – 2.07.2010, Zakopane
 10.   Dąbrowska A., Huczko A., Lange H.,
  Synteza spaleniowa otrzymywania nowych materiałów nanostrukturalnych: badania parametryczne oraz diagnostyka procesu,
  IV Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2010, 28.06 -02.07 2010, Poznań
 11.   Huczko A., Łabędź O., Gawraczyński J., Lange H., Czosnek C., Janik J.F.,
  Carbon Arc Plasma Synthesis Of Nano-SiC,
  14th International Congress on Plasma Physics, 8-13.08.2010, Santiago de Chile, Chile
 12.   Huczko A., Dąbrowska A., Soszyński M., Cudziło S.,
  Nanowłókna węglika krzemu SiC: produkcja, charakteryzacja, zastosowania,
  NANOTECHNOLOGIA.PL E-MRS 2010 Fall Meeting, 14.09.2010, Warszawa
 13.   Dąbrowska A., Huczko A.,
  Self-propagating High-Temperature Synthesis (SHS) in Si-PTFE-NaN3 system: towards new nanomaterials,
  Nanoscience and Nanotechnology 2010 Symposium, Frascati, 20-23.09.2010, Italy
 14.   Dąbrowska A., Soszyński M.,
  Nanostruktury jednowymiarowe otrzymywane metodą syntezy spaleniowej: nowy materiał do otrzymywania i modyfikacji kompozytów,
  V Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały Węglowe I Kompozyty Polimerowe", Książka streszczeń, str. 87, 8 – 10.12.2010, Ustroń
 15.   Dąbrowska A., Soszyński M., Huczko A.,
  Spontaneous formation and characterization ot silicon carbide nanowires generated by thermolysis,
  XXVth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Abstract Book p.55, 26.02 – 05.03. 2011, Kirchberg, Austria
 16.   Huczko A., Dąbrowska A., Bendjemil B.,
  Ultra-fast efficient of one-dimensional nanostructures,
  XXVth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Abstract Book p.87, 26.02 – 05.03.2011, Kirchberg, Austria
 17.   Dąbrowska A.,
  Od "nano" do "makro": nanowłókna węglika krzemu (SiC) jako składnik materiałów kompozytowych nowej generacji,
  VIII konferencja Ogólnopolska "Problemy Naukowo-Techniczne w Wyczynowym Sporcie Żeglarskim", 05.2011, Pogoria
 18.   Soszyński M., Dąbrowska A.,
  Synteza spaleniowa nanowłókien węglika krzemu,
  VII-me Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików, 13.05.2011, Warszawa
 19.   Huczko A., Soszyński M., Dabrowska A., Bystrzejwski M.,
  Combustion Synthesis as a Source of Novel Carbon – related Nanomaterials,
  IX Konferencja Techniki Próżni i Polish Romanian Workshop on Field Emission from Carbonaceous Materials, 7-8.06.2011, Cedzyna
 20.   Soszyński M., Huczko A.,
  Jednowymiarowe (1-D) nanowłokna węglika krzemu otrzymywane na drodze syntezy spaleniowej,
  V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011, 3 – 7.07.2011, Gdańsk
 21.   Busiakiewicz A., Huczko A., Soszyński M., Polański K., Klusek Z.,
  Surface Chemical Composition Of Sic-Core Nanowires At Room And Elevated Temperatures,
  5th International Workshop on Surface Physics, IWSP-2011 Surfaces and Nanostructures, 2-5.09.2011, Lądek-Zdrój
 22.   Dąbrowska A., Dąbrowski Z.,
  Experimental Investigations of Nanocomposites Dynamic Properties,
  XII Pan American Congress, of Applied Mechanics, 2-6.01.2012, Port of Spain, Trinidad & Tobago
 23.   Dąbrowska A., Huczko A., Dyjak S.,
  Fast and efficient combustion synthesis route to produce exfoliated graphite,
  XXVIth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Abstract Book p.48, 03-10.03.2012, Kirchberg, Austria
 24.   Huczko A., Kurcz M., Lange H.,
  RF plasma: emission spectroscopy diagnostics and CVD process ot carbide and carbon nanotilms growth,
  XXVIth International Winterschool on Electronic Properties of Novel Materials, Abstract Book p.61, 03-10.03.2012, Kirchberg, Austria
 25. A.Huczko,
  Preparation, properties and applications of carbon based nanomaterials,
  XXXIV-th IEEE-SPIE Joint Symposium on Photonics, Web Engineering, Electronics for Astronomy and High Energy Physics, Wilga, 30-31.05.2014 (referat)