Program deteH - Cele jakościowe
  • Opracowanie technologii wytwarzania kompozytowych warstw nanostrukturalnych (KWN) dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków
  • Opracowanie technologii nanoszenia elektrod na KWN
  • Opracowanie systemu sterowania elektronicznego dla nowej generacji czujnika
  • Opracowanie serii prototypów nowej generacji czujnika
  • Przeprowadzenie symulacji numerycznych zmian własności badanych warstw KWN pod wpływem różnych czynników otoczenia
  • Działania informacyjno-promocyjne