Program deteH - Cele szczegółowe
  • Rozwój współpracy naukowej między jednostkami naukowymi oraz między jednostkami naukowymi i MŚP
  • Rozwój kadry naukowej
  • Rozwój infrastruktury badawczej
  • Wzrost zatrudnienia
  • Zwiększenie liczby wynalazków i publikacji