Partnerzy - Instytut Tele- i Radiotechniczny
Zespół naukowy Rezultaty

Zadanie 1.1
"Opracowanie technologii warstw metodami PVD i CVD dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków oraz realizacja procesów adsorpcji/desorpcji wodoru na wytworzonych warstwach węglowo-palladowych"
kierownik zadania: dr hab. Elżbieta Czerwosz
termin realizacji: 07.2009 - 06.2014
Zadanie 1.1 - Raport Końcowy

Zadanie 5
"Opracowanie i realizacja procesów kontrolno - pomiarowych dla wytworzonych w ramach zadania 4, prototypów nowej generacji czujnika wodoru i jego związków"
kierownik zadania: dr Ewa Kowalska
termin realizacji: 04.2012 - 12.2013
Zadanie 5 - Raport Końcowy

Zadanie 6
"Badania rynku i kosztów wdrożeń produktu projektu w odniesieniu do sytuacji krajowej i europejskiej"
kierownik zadania: dr hab. Elżbieta Czerwosz
termin realizacji: 04.2010 - 03.2012
Zadanie 6 - Raport Końcowy

Zadanie 7
"Promocja projektu"
kierwonik zadania: dr Ewa Kowalska
termin realizacji: 10.2009 - 06.2014