Partnerzy - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
Zespół naukowy Rezultaty

Zadanie 1.3
"Opracowanie technologii warstw diamentowych i DLC oraz technologii wytwarzania elektrod na warstwach węglowo-palladowych dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków"
kierownik zadania: prof. dr hab. Jan Szmidt
termin realizacji: 07.2009 - 03.2014
Zadanie 1.3 - Raport końcowy

Zadanie 2
"Opracowanie systemu sterowania elektronicznego dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków"
kierownik zadania: prof. dr hab. Jan Szmidt
termin realizacji: 07.2009 - 03.2014
Zadanie 2 - Raport końcowy

Zadanie 4
"Opracowanie i realizacja serii prototypów nowej generacji czujnika wodoru i jego związków wykonanych w ramach
zadania 1 i 2."
kierownik zadania: dr inż. Jerzy Kalenik
termin realizacji: 07.2010 - 03.2014
Zadanie 4 - Raport końcowy