Partnerzy - Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PŚk
Zespół naukowy Rezultaty

Zadanie 1.5
"Charakteryzacja warstw węglowo-palladowych metodami spektroskopii molekularnej"
kierownik zadania: dr hab. Małgorzata Suchańska
termin realizacji: 07.2009 - 03.2014
Zadanie 1.5 - Raport końcowy