Partnerzy - Instytut Matematyki UJK
Zespół naukowy Rezultaty

Zadanie 3
"Opracowanie i realizacja symulacji zjawisk fizycznych w obszarze warstw węglowo-palladowych wytworzonych w ramach zadania 1 dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków"
kierownik zadania: prof. UJK dr hab. Grzegorz Łysik
termin realizacji: 07.2009 - 03.2014
Zadanie 3, podzadanie 3.1 - Metoda MES - Raport końcowy

Zadanie 3, podzadanie 3.3 - Raport końcowy

Zadanie 3 - Raport końcowy