Partnerzy - Wydział Chemii UW
Zespół‚ naukowy Rezultaty

Zadanie 1.2
"Opracowanie technologii nanowłókien SiC dla nowej generacji czujnika wodoru i jego związków"
kierownik zadania: dr hab. inż. Andrzej Huczko
termin realizacji: 07.2009 - 03.2012

Zadanie 1.2 - Raport końcowy